Eniştesiz Dış Ticaret
Ekonomi Kitapları/ 21 Mart 2018

Tedarikçilerin ve rakiplerin değişip geliştiği uluslararası arenada yer alabilmek, döviz girdisini arttırmak ve döviz çıkışını en düşük seviyelere getirebilmek işlemler açısından en önemli konulardan biridir. Bu durumun sağlanabilmesi için bilgili ve kaliteli organizasyonların oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tedarik zincirinin bir parçası olabilmek, bu zincir ile koordineli olarak hareket edebilmek için yaşanabilecek sorunları önceden görmek ve çözüm yollarını tahmin etmek gerekmektedir. Okuyacağınız bu kitap dış ticaretin temel konularını anlatmakla birlikte yaşanmış olaylara dikkat çekerek, gerekli olan noktaları bütün detayları ile okuyucuya sunmaktadır. Mesleki faaliyetim kapsamında, dış ticaret konusunda danışmanlık alanların en önemli şikayet konusu, dış ticarete ilişkin mevzuatın çok karmaşık olduğu, her konunun farklı yerlerde değişik şekillerde karşılarına çıktığı ve sanki tüm bu mevzuatın kimse bir şey anlamasın diye yapıldığıydı. Yine kariyer planlamasını dış ticaret üzerine kuran, bu konuda uzmanlaşarak gelecekte bu konuda otorite olmak isteyen, bu heyecanla gecesini gündüzüne katan pek çok genç arkadaşım ise; mesleki tecrübe edinmede önlerine engeller çıkarıldığı, bir dayı veya Enişte(!)ye sahip olunmadıkça sektörde kariyer yapmanın zorluğundan şikayetçiydi. Değerli dostum Altan Kabakçı, uygulamaya dönük, yalın ve anlaşılır bir dille yazdığı, günlük pratik ve prosedürle zenginleştirdiği bu eserinde konunun tüm taraflarına kolay, pratik, hızlı ve Eniştesiz(!) bir şekilde dış ticaret yapmanın yollarını gösteriyor. Başta genç uygulayıcılar olmak üzere…

Caravaggio
Sanat Kitapları/ 20 Mart 2018

Lukac’a göre sanat bir yansıtmadır ve yansıtma sistemleri başlıca ikiye ayrılır. Gerçekçilik ve doğalcılık. Caravaggio bu yansıtma yöntemlerini başarıyla kullanmıştır. Caravaggio’nun dehasını canlı tutan, taşkınlıklar, suçlar ve firardan darmadağın olmuş bir varoluş hikayesi değil, San ressam Poussin, Caravaggio’nun “bu dünyaya resmi mahvetmek için gönderildiğini’’ söylemiştir. Resimleri o yıllarda ifade edildiği gibi ‘doğal’ tarzda resimlerdir. Tuvallerinde tanrısal müdahele bile somut ve dünyevi bir olaya dönüşür; kimi zaman o kadar dünyevidir ki skandal yaratır. Sıklıkla dramatik olana kucak açmıştır. Caravaggio tablolarında duygulat’tır. Hiçliğin ortasından geliyordu, hiçbir bağlılığı yoktu, kendi kuralları dışında hiçbir şeye itaat etmiyordu. Caravaggio’nun rekabetçi ruhu, kalıplara sığmayan merakı veya sadece canının sıkılması, farklı şeyleri denemesini sağladı. Sanatçının sahnelerinin içine serpiştirdiği detayları gözden kaçırmamak ve en derin anlamını yakalamak için sabır ve bir parça da soğukkanlılık gerekir. Caravaggio resimlerine büyük bir dikkatle bakmayanları yanılgıya düşürmek için elinden geleni yapar. Bu nedenle ölümünden sonra da tıpkı yaşadığı gibi görüş ayrılıklarına yol açmaya devam etmiştir. Fransızara, çirkinliğe, yoksulluğa ve çaresizliğe yüz çevirmeyi reddetmiştir. Çağımızda çığ gibi büyüyen Caravaggio-mani daha Merisi’nin ölümünün hemen sonrasında salgın gibi yayılmaya başlar. Son dönem eleştirmenlerin çoğu, Caravaggio’yu ilk ‘modern’ ressam olarak adlandırır. Caravaggio’nun sanatının, yüzyıllardır hüküm süren ve gerçeğin idealize edilmiş bir versiyonunu sunan resim geleneğini kırdığı…