Startuplar Pazarda
Ekonomi Kitapları / 16 Ağustos 2019

Günümüzde startuplar ile ilgili akademik çalışmalann çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelerde gerçekleşmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde araştırma sayısı oldukça azdır. Bu kitapta Ankara’da faaliyet gösteren 141 startupın pazar odaklılık yaklaşımı incelenmiş ve Türk Startuplarının bir kesiti yansıtılmıştır. Ortaya konan sonuçların gelecek çalışmalar için öncülük etmesi ve ekosistem içerisinde yer alan tüm paydaşlara fayda sağlaması amaçlanmıştır. • Startupların başarısızlık nedenleri sıralamasında pazarlama yaklaşımı nerededir?• Startupların yaşam süresi neden uzun değildir? Pazar odaklılık bu sürece ne derece etkendir? • Dot.com iflasından çıkan dersleri günümüz startupları uygulamakta mı?• Türk Startupları “unicorn” olabilecek mi?• Firma performansını yükselten startuplar büyüme gösterir mi? Bu süreçte finansal performans, pazar performansı ve yenilik performansının payı nedir?• Startuplar dijital pazarlamadan ne derece faydalanıyor? • Inbound pazarlama startupları cezbediyor mu?

Kat Karşılığı İnşaat İşleri, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları, SMMM/YMM Meslek Mensuplarınca Yapılacak Asgari İşçilik İncelemeleri
Ekonomi Kitapları / 27 Temmuz 2019

Bi̇ri̇nci̇ Bölüm – Genel Açıklamalar İki̇nci̇ Bölüm – Şanti̇ye – İnşaat İşletmeleri̇nde Organi̇zasyon Yapisi, Organi̇zasyonun Bi̇ri̇m Ve Görevleri̇ – İnşaat Sektörü İle İlgi̇li̇ Kurumlar Ve Bu Kurumların Görevleri̇ Üçüncü Bölüm – İnşaat İşleri̇nde Katma Değer Vergi̇si̇ Uygulaması Dördüncü Bölüm – İnşaat Muhasebesi̇ Ve Özelli̇kleri̇ Beşi̇nci̇ Bölüm – Son Düzenlemeler Eşli̇ği̇nde Kat Karşılığı İnşaat İşleri̇, Vergi̇ Ve Muhasebe Uygulamaları Altıncı Bölüm – Özel İnşaat İşletmeleri̇nde Asgari̇ İşçi̇li̇k Tutarinin Smmm/ymm Meslek Mensuplarınca Tespi̇ti̇, İnceleme Usul Ve Esasları – Yönetmeli̇klere Göre Meslek Mensuplarınca Hazırlanacak Örnek Rapor Di̇spozi̇syonu Ve Bu Raporda Di̇kkat Edi̇lecek Hususlar

APT ve Siber Saldırı Analizi

İçindekiler 1. Bölüm: Si̇ber Tehdi̇t iİsti̇hbaratına Gi̇ri̇ş 2. Bölüm: Advanced Persistence Threat Demo. 3. Bölüm: Network Forensic ve Tehdi̇t Avı 4. Bölüm: Web Shell Anali̇zi̇ 5. Bölüm: Endpoint Anali̇zi̇6. Bölüm: Lab Zararlılarının Malware Anali̇zi̇, Ioc Oluşturma Ve TTP Çıkartma

Sporda Duygusal Pazarlama (Nörospor 1)
Genel / 28 Haziran 2019

 İçindekiler 1. Bölüm Giriş 1.1. Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Tanımı 1.2. Reklam ve Spor Kavramına Genel Bakış 1.3. Nörobilim 2. Bölüm Yöntem 2.1. Araştırmanın Amacı 2.2. Araştırmanın Önemi 2.3. Araştırmanın Analiz Modeli / Yöntemi 2.4 Elektro Fizyolojik Kayıt ve Elektrotların Yerleşim Düzeni 2.5. Reklam Filmlerinin Seçimi ve Görseller 2.6. EEG Uygulaması Öncesi Hazırlık 2.7. Örneklem 2.8. Sınırlılıklar 2.9. Varsayımlar 2.10. Hipotezler 2.11. Data Analizi 3. Bölüm 3.1. Toplumsal Cinsiyet Anketi verileri 3.2. EEG Verileri 3.3. Toplumsal Cinsiyet Verileri 4. Bölüm Değerlendirme ve Sonuç 5. Bölüm Tartışma ve Öneriler 6.Bölüm Kaynaklar

Teravih Salat-ı Kemaliye
İslam Kitapları / 27 Haziran 2019

İçindekiler1. Giriş2. Teravih Geleneği3. Şanlıurfa’da Teravih Geleneği ve Camiler4. Araştırmaya Konu Olan Camilerde Teravih Namazında Okunan Salat-ı Kemaliyeler5. Sonuç6. Bibliyografya7. Ekler8. Özgeçmiş  

Türkiye Spor Tarihinde Yahudi Sporcular
Genel / 16 Haziran 2019

19. yüzyılın ilk çeyreğinde, Avrupa’da başlayan Haskala-Yahudi Aydınlanması ile Avrupa Yahudileri birlikte yaşadıkları toplumlara entegre olma, kendilerini ispatlama ve başarılı olma imkânları buldular. Spor da bu alanlardan biriydi. Ancak bu başarılara orantılı olarak antisemitizm ve ayrımcılık da yükseldi ve sporu ve sporcuları etkiledi. Bazı Avusturya spor kulüpleri Yahudileri kabul etmemeye başladılar. İstanbul’da bulunan, Avusturya kökenli Teutonia Kulübü, bu kısıtlamayı uygulamaya hazırlanırken bir avuç Yahudi sporcu Teutonia’dan ayrılıp 1895 yılında, İstanbul’da, dünyanın ilk Yahudi spor kulübü Israelitische Turnverein Constantinopel’i kurdular. 13 yıl sonra adını Maccabi olarak değiştiren bu spor kulübü, ilk önce jimnastik sonra da diğer dallarda hizmet vermeye başladı. Sporcuları birçok başarıya imza attılar. Olimpiyatlarda Osmanlı İmparatorluğu’nu ilk kez temsil edecek takımda Selanikli bir Yahudi bulunmaktaydı. 1936 Olimpiyatları’nda Goebbels’in Yahudilerin oyunlara katılmasını engelleme çabalarına karşın Türkiye’yi temsil eden ekipte iki Yahudi sporcu bulunmaktaydı. Bu kitap, özellikle geç Osmanlı döneminden günümüze, Türkiye spor tarihinde Yahudi sporcuları tanıtmaya çalışmaktadır

AllEscort