Öğretmen Eğitiminde Portfolyo
Akademik Kitaplar / 20 Ağustos 2019

Bu Kitapta okul öncesi öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmaları konusunda akademik ve bilimsel yaşam becerilerini kazanmada öğretmenlerin kendilerini sürekli yenileyerek güncellemeleri icin başvuracağı bir kaynak kitap niteliğindedir.