Mutfaksız Kadınlar
Akademik Kitaplar/ 7 Mart 2018

 ‘Öyle masal kahramanlarınınki gibi bir hayat yoktu hayallerimde. Benim solup giden hayalim bir mutfağımın olmasıydı. Sıcak, çok sıcak. Ocakta pişen yemeğimin  buğusunun sıcacık yaptığı, yemek kokusunun elbiselerime  sindiği bir mutfağım olsun isterdim. Çocuklarımın  mutlulukla karınlarını doyurduğu, benim pişirdiğim yemeklerle büyüdükleri, demli çayımı yudumladığım bir mutfak… Kışın giremediği bir mutfak. Şimdi, soğuktan hissetmediğim ellerimin yıkadığı küçük, eski bir tencere dışarıdaki taşın üstünde kendisine yer bulmuş. Birkaç parça tabak, kaşık, bardak ise bir muşambanın üstünde… Hayallerimin solup gitmesinden daha zoru ise çocuklarımın  gözlerimin içene her baktıklarında benden istedikleri şey. Hayal kurmayı unutturan bu yaşamda, yeni filizlenen bu tohumlara hayal kurmayı öğretmek. Umut vermek. Bitmeyen kara kışa inat…’ Bireysel trajedilerin toplamından oluşan toplumsal felaketin anlatımı olan yaşanmışlığın şiirsel öyküleri..!

Garameye İştirakten Feragat Sözleşmesi
Akademik Kitaplar/ 7 Mart 2018

Bu kitabın amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 376/3 ile hukukumuzda tanınan “garameye iştirakten feragat sözleşmesi” müessesesini tüm yönleriyle incelemektir. Bu bağlamda sermaye şirketlerinde borca batıklık kavramı ve borca batıklık bilançosu ele alınmıştır. Sözleşmenin, borca batıklığı gidermek amacıyla kurulabilmesinin yanında iflasın ertelenmesi sürecinde iyileştirmeye katkı yapması amacıyla kurulabilmesi hali de incelenmiştir. Öte yandan sözleşmenin mali durumu bozulan şirkete sermaye benzeri kaynak temin edebilmek üzere, şirketin mevcut alacaklıları dışındaki diğer kişilerle de kurulabilmesinin mümkün olduğu da belirtilmiş ve bu ihtimal de ele alınmıştır. TTK m. 376/3 hükmü gereği kurulacak sözleşmenin bilançoda nasıl gösterileceği konusu da örnek bilanço ve verilerle desteklenerek açıklanmıştır.

Satış 4.0
Akademik Kitaplar/ 7 Mart 2018

Satış Profesyonelinin Performans Yolculuğu Bu Kitapta Satış 4.0, çıkacağınız başarı yolculuğunda size bir yol gösterici olacak ve değişim için gerekli olan tüm kaynakları emrinize sunacak. Ustalığa giden bu yolda, dört ayrı kapıdan geçerken, her bir kapı sizi daha da güçlendirecek. Gerçek hayattan, somut ve uygulanabilir örneklerle, bu keşif yolculuğu sizin için bir deneyim yolculuğuna dönüşecek. Ve en önemlisi ise varlık nedeninizi sorgulayarak; “Neyi”, “Nasıl” ve “Neden” yaptığınızı keşfetmenizi sağlayacak. Farklı Ol! Fark Yarat… Bölüm 1: Satışta Ustalığa Açılan Dört Kapı Birinci Kapı : Satışın Gizemli Dünyasını Keşfet     Kralların & Kraliçelerin Devri     Değişen Paradigmalar, Değişen Dünya ve Satış Stratejilerine Etkileri     Reklam Bombardımanı     Bugünün Tüketicisi     Neden Satın Alırız? İkinci Kapı : Satış Profesyonelinin Kendini Keşfi     Paradigma, Değerler & Hedefler     Nedenini Bul     Motivasyon Kaynakların Neler?     Pozitif Bakış Açısı     Özgüven     Bireysel Güç Analizi     Kör Noktaların Keşfi     Sen Kimsin?  Üçüncü Kapı : Müşterini Keşfet     Satın Alma ve Karar Vermenin Sırları     Sor, Dinle ve Geri Bildirim Ver     Davranış Modelleri     Profillerin Satın Alma Eğilimleri     Ürün veya Hizmetin Yaşam Döngüsü ve Profil Davranışları Dördüncü Kapı : Dünyayı ve Müşterini Büyüleme Gücünü Keşfet     İten misin? Çeken misin?     İlk “İz”lenim…